Personvern

Personvern

Vi verner om og beskytter dine individuelle rettigheter og dine personlige data. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og deler personlig informasjon. Personvernerklæringen er et supplement til våre generelle vilkår og betingelser, evt. tjenestespesifikke vilkår, SLA og evt. andre avtaler/bilag. Denne personvernerklæringen gjelder fra og med 1. juli 2018, når GDPR trer i kraft.

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår databeskyttelsespolitikk og vår behandling av dine personlige opplysninger. Du godkjenner også at vi bruker forskjellige kommunikasjonskanaler som for eksempel e-post, SMS, telefon for å sende informasjon til deg. Det er viktig at du leser og forstår vår databeskyttelsespolitikk før du bruker våre tjenester.

For å kunne tilby våre tjenester til deg, må vi behandle dine personlige opplysninger som vist nedenfor. Vi gjør dette med største mulige hensyn til din integritet.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Personlige data samles vanligvis inn direkte fra deg som kunde ved registrering (f.eks. epost-adresseinformasjon), eller genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter (f.eks. IP-adresser eller logging av brukere).

Personopplysningene som vi samler inn kan deles inn i følgende kategorier, fordelt på innsamlingsmetode, type oppgave/formål:

Identifikasjon

Vanligvis er dette navn i Norge som angis av registranten ved registrering. Dette anvendes primært for å identifisere kunden.

Kontakt

Informasjon som for eksempel e-post, kontaktinformasjon og telefonnummer, som angis av den registrerte ved registrering. Dette er viktig f.eks for at vi skal kunne kontakte deg om viktig informasjon om våre tjenester, og hva vi kan hjelpe deg med.

Historikk

For eksempel forespørsler på internett til dine tjenester, som automatisk samles inn av våre systemer, for å kunne bistå ved feilsøking, sikkerhetshåndtering og sporing.

Hvis du som kunde selv samler inn og lagrer tjenestene dine hos oss, inntar du rollen som dataansvarlig og vi tar rollen som databehandler.

Hva er vårt juridiske grunnlag for å behandle dine personlige opplysninger?

Stort sett alle behandlinger utføres på grunnlag av avtaler mellom oss og våre kunder. Dette gir oss mulighet til å oppfylle våre forpliktelser til deg som kunde og å overholde gjeldende lovgivning. I noen tilfeller kan behandlinger basert på rettslig forpliktelse også forekomme.

Hva gjør vi med informasjonen din?

Data brukes til å levere, administrere og forbedre våre tjenester. Informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne levere våre tjenester (for eksempel fakturering, kundeservice, økonomisk administrasjon eller identifikasjon av eierskap). Vi bruker også dette til å kunne kommunisere med deg om viktige hendelser, eller informasjon om kontoen din, samt nyhetsbrev og generell kommunikasjon via e-post.

Hvem kan vi komme til å gi dine personlige opplysninger til?

For å beskytte og verne om våre kunders integritet, blir ikke personlig informasjon utlevert til ekstern part som ikke er oppgitt, uten ditt samtykke. Unntak er dersom en kunde har brutt med våre avtalevilkår, om det foreligger rettslige krav, eller hvis myndighetene krever dette med støtte i lovgivning. Eksempler på slike myndigheter er skattemyndigheter, namsmannen, tilsynsmyndigheter og politi i berørte land.

Hvordan beskytter vi din personlige informasjon?

Vi har et omfattende sikkerhetssystem på flere nivåer med logiske nettverksbegrensninger, tilgangsnivåer, alarmer og ulike typer inntrengingsbeskyttelse. Vi jobber forøvrig i henhold til «Privacy by design» ved utvikling, både internt og sammen med partnere. Alle ansatte er opplært i databeskyttelse, og oppdateres minst to ganger årlig, i denne forbindelse.

Din rett som registrert

Som registrert person og kunde hos oss har du spesielle rettigheter angående personlig informasjon vi har om deg.

Disse er:

Informasjon

Som kunde kan du når som helst kontakte oss for å finne ut hvilken informasjon vi har samlet, samt instruksjoner om hvordan du selv som kunde evt. kan se dette.

Rettelse

Endring av registrerte data kan som hovedregel gjøres gjennom vår(e) kundeportal(er), men kan alltid utføres ved å kommunisere med oss, hvor vi hjelper til med å gjennomføre endringen.

Begrensning

Hvis du har innvendinger mot riktigheten av dataene vi har registrert, kan du be om at vi begrenser behandlingen av disse dataene til bare lagring. Vi kan da stoppe all annen behandling (som også innebærer at vi må stoppe leveransen av våre tjenester) til korreksjon blir gjort, eller til det er mulig å fastslå hva som er korrekt og ikke.

Dataportabilitet

For personopplysninger som er behandlet og samlet automatisk (med samtykke/avtale), har du av oss rett til å motta disse i maskinlesbart format.

Sletting

Under visse omstendigheter har du krav på å be om sletting av dine personlige opplysninger. Det kan være f.eks. være dersom:

– Hvis det ikke er juridisk grunnlag for behandlingen, eller behandlingen er ulovlig
– Det er ingen legitim grunn til å fortsette behandling
– Du har innvending mot behandling for direkte markedsføring

En forutsetning for at vi skal kunne utføre som angitt ovenfor er at vi er i besittelse av tilstrekkelig identifikasjon fra deg som registrert. Din forespørsel om å utøve dine rettigheter ovenfor vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra gjeldende omstendigheter. Vi kan også være tvunget til å beholde dine data om det f. eks behøves for å oppfylle rettslige forpliktelser, kreve rettslig påstand, eller håndheve våre aktive avtaler.

Automatisert beslutningstaking

Vi kan i noen tilfeller anvende oss av automatisert beslutningstaking dersom du har gitt ditt samtykke, eller om det er nødvendig for å oppfylle en avtale, til for eksempel evaluering og forbedring av våre tjenester (f.eks. trafikk- og bruksanalyse).

Cookies (cookies) på våre nettsider

Vi bruker informasjonskapsler, en tekstfil som lagret på besøkendes datamaskin, for å identifisere og optimalisere våre webapplikasjoner for besøkende og kunder. Hvis du ikke vil at vi skal gjøre dette, kan du slå av informasjonskapsler i nettleseren din. Merk at da kan funksjonaliteten på vår hjemmeside bli begrenset.

Hvor lenge beholder vi dine personlige opplysninger?

Vi lagrer data så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser som leverandør, og så lenge det kreves i henhold til lovbestemte lagringstider. Når vi lagrer data for andre formål, f. eks for å oppfylle regnskaps- og økonomiske underlag, så lagrer vi informasjonen kun så lenge som det er nødvendig for formålet.

Kontakt

Hvis du har spørsmål eller synspunkter angående vår databeskyttelsespolitikk, kan du kontakte vår kundeservice via e-post, telefon eller support system. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på vår hjemmeside.