EVENTOR

Rådgivning, prosjektarbeid og markeds- relaterte tjenester.

formål

Salgs og markeds-relaterte tjenester.
Prosjektrelatert virksomhet, byggteknisk og annet installasjonsarbeid. Eventor AS deltar også i andre virksomheter med økonomiske formål.

Firmafakta:
Samarbeidspartnere /Prosjekter

Økonomi

Eventor kan drive eller delta i andre virksomheter med økonomisk formål, bistå i sammenslåing, fusjoner eller nedleggelser

Ledelse

Eventor kan bidra med ledelse, salg og markedsrettet arbeid i ulike typer selskaper, og produktsegmenter

Rådgivning

Eventor kan bidra med rådgivning innen prosjekt, byggeplasslogistikk, og bemanning. Oppfølging og kontroll av leveranser og kvaliteter i henhold til avtaler.

Prosjektarbeid

Bidra med prosjektarbeid Innen de fleste områder, med over 38 års erfaring fra bygg, anlegg og eiendom.

Drift

Eventor kan drive for eksterne selskaper eller aktivt delta i andre virksomheter.

Installasjon

Eventor kan bidra med ulike typer installasjoner innen bygg, anlegg og eiendom.

om oss

Om Oss

Eventor etablerer og styrer ulike typer prosjekter, både internt og eksternt. Vi bistår både Norske og utenlandske eiere, med kreative ideer og ny vinkling på allerede godt utprøvde arbeidsmodeller.  

Vi skaper effektive hverdager, samt en sunnere balanse og harmoni mellom arbeidsmiljø og økonomi. Dette inkluderer ledelse, ansatte, leverandører og kunder, med et felles mål.

Oppdraget lengde fastsettes av våre kunder og kan være timer, uker eller måneder. Uforpliktende møte og gjennomgang av hva vi kan bistå med.

Vi jobber i ulike posisjoner og i alle ledd. Enten det er på kontoret, på Gulvet,  ute i feltet og ellers i produksjonen hvor det er påkrevd for best mulig resultat.

Eventor tar jobben seriøst. Å gi gode råd er vår plikt.
Jarle Tungeland
Styreleder

Inspirert? La oss jobbe sammen!

La oss starte med et møte, over en kopp kaffe.  Legg frem dine ideer, skisser og planer. I det, ligger det ingen forpliktelser eller kostnader.

Vi evaluerer all informasjonen av møtet i løpet av 2-3 dager. Finner vi ut at vi kan bidra, og at vi vil kunne løfte ditt prosjekt på en tilfredsstillende måte, kan vi sammen fordele roller og arbeidsoppgaver.